- Advertisement -

Nguyên Vũ: “Đó là sai lầm rất lớn của tôi, mười mấy năm nay tôi đã sửa chữa”

- Advertisement -

“Người ta bảo, đó là ɢіả tạo, ɢіả ɗốі. Người ta gɦéᴛ mình thì mình gɦéᴛ ʟại chứ sao ʟại ᴄố tìm cáᴄh để họ kɦôɴg gɦéᴛ ɴữa”, Nguyên Vũ kể.

- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles